Arrangementer 2021

Dato Tema Ansvarlig
21.01.2021        Klubbkveld - mer  info kommer Paul (og litt Kenneth)
15.02.2020 Generalforsamling                                                  John
18.03.2020 Klubbkveld - mer  info kommer Egon
19.04.2020 Klubbkveld - mer  info kommer Roger
20.05.2020 Klubbkveld - mer  info kommer Davis
11.06.2020 Sommerfest Egon og john

Info

Rogaland Cigar Forum                              Kontonr. 1503.07.69020
c/o Egon Rasmussen                                Vipps: 504588
Lyngholen 12
4324 Sandnes                                      
                                         

                        Besøk vår gamle side her