Generalforsamling med påfølgende klubbkveld.

Generalforsamling torsdag 05.Mars 2020 Kl. 19:30
(langgata 10 i Sandnes)
 
Vi samles til den årlige generalforsamlingen.
Ingen påmelding.
 
Vi bestemmer oss for mat der og da. Cigarer tar du med....

a) Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt valg av møteleder, sekretær, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokollen 

b) Rask gjennomgang av 2019  v/presidenten

c) Revidert regnskap v/kasserer Egon 

d) Datoer og program for 2020  (Smokers Night 26.sept)

e) Kontingent.  

f) Styrebehandlede saker og eventuelle forslag / nåværende situasjon. Styret ønsker eventuelle forslag fra medlemmene velkommen, og senest 30.02.2020 til presidenten 

g) Valg av valgkomité 2020/2021 

h) Valg av styre v/valgkomité (Ulv Erik & Morten)

I) 20 års jubileum

J) Klubbtur i 2021 (høst)?

k) Klubblokalet - Status nå samt planer for videre utvikling diskuteres

VALG AV STYRE:

President – John på valg
Visepresident – Jon Skartveit sitter frem til 2021
Kasserer – Egon på valg
Styremedlem - Paul Hetland sitter frem til 2021
Styremedlem – David Nicholls på valg
Styremedlem/Varamann – Roger tjelta på valg
Styremedlem/Varamann – Kenneth Dymbe på valg

Info

Rogaland Cigar Forum                              Kontonr. 1503.07.69020
c/o Egon Rasmussen                                Vipps: 504588
Lyngholen 12
4324 Sandnes                                      
                                         

                        Besøk vår gamle side her