Generalforsamling og klubbkveld 19.februar

Bilder fra kvelden finner du HER

 

Styret i RCF inviterer til Generalforsamling og påfølgende Klubbkveld

mandag 19.2.2018 kl. 1930 i klubblokale i Sandnes.
(Vi bruker første halvtimen på General Forsamlingen, resten er vanlig klubbkveld)

Etter General Forsamlingen, blir det en uformell Klubbkveld med Pizza. Basert på siste års erfaringer blir det ingen utlodning denne gangen. 
Mineralvann, øl og vin kan som vanlig kjøpes for dem som ønsker det. 
(Ta med egne cigarer eller avtal med noen i klubben at de tar med til deg...)

Pris for pizza er kr. 100, og du kan melde deg på HER innen 18.februar.  
Generalforsamlingen er selvfølgelig åpen for alle medlemmer uten betaling, hvis du ikke ønsker å delta på klubbkveld delen eller ikke vil ha pizza.
(årsberetning frapresidenten fælger vedlagt i denne epost) 

Under følger dagsorden og hvem som er på valg i styret. Ta gjerne kontakt med valgkomiteen v/Anne Mette Moland og Liv Midthun om dere har forslag.

DAGSORDEN:
a) Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt valg av møteleder, sekretær, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokollen
b) Årsberetning v/presidenten
c) Revidert regnskap v/kasserer Egon (utleie/rengjøring osv.)
d) Datoer og program for 2018
e) Kontingent.
f) Styrebehandlede saker og eventuelle forslag / nåværende situasjon. Styret ønsker eventuelle forslag fra medlemmene velkommen, og senest 12.2.17 til presidenten
g) Sletting av udaterte lover etc. Styret har et forslag på dette som vil bli lagt fram på General Forsamlingen.
h) Valg av valgkomité 2018/2019
i) Valg av styre v/valgkomité (Anne Mette & Liv)
j) Eventuelt, Styret har et forslag om å slutte med kontant betaling i kassen siden vi nå har fått eget VIPS nummer for klubben

VALG AV STYRE:
President på valg-         
Visepresidenten John sitter ut 2018
Kasserer Egon på valg         
Styremedlem Paul sitter ut 2018
Styremedlem David på valg
Styremedlem Jon Sitter ut 2018
Vara Ulv Erik på valg    

generalforsamling

Info

Rogaland Cigar Forum                              Kontonr. 1503.07.69020
c/o Egon Rasmussen                                Vipps: 504588
Lyngholen 12
4324 Sandnes                                      
                                         

                        Besøk vår gamle side her