Arrangementer i 2022

klubbkvelder 2022:
(ansvarlig for kveld i parantes)
 
- 28. feb: Generalforsamling (John)- AVLYST
- 24.mars: GF og besøk av Nordic Cigars (Roger/John)
- 21.april: besøk av sigar.com (Egon)
- 23.mai: øl eller whisky (Jon)
- 24.juni: sommerfest (Kenneth/John/Paul )
- 25.august: Program kommer (Paul)
- 22.september: Program kommer (Roger)
- 27.oktober: Program kommer (Egon)
- 18.nov: Hummerkveld (Kenneth)
- 27.desember: Åpen kveld (John)
 

Info

Rogaland Cigar Forum                              Kontonr. 1503.07.69020
c/o Egon Rasmussen                                Vipps: 504588
Lyngholen 12
4324 Sandnes                                      
                                         

                        Besøk vår gamle side her