Stifting

-   Stiftelsesmøte –

Første generalforsamling 26.04.2000 –

STED:              Quality Hotel Residence, Sandnes, 5. etasje, sal 9

TILSTEDE:       Morten Aanonsen, John Andreassen, Kåre Rosseland, Steinar Knudsen,

                       Odd Terje Lundbø, Christian Grødeland, Pål Ørke, Lars Mo,

                       Nanco F.Hogstad, Anne Mette Moland, Rita Leschbrandt

1.     Åpning

Åpning ved Morten. Redegjorde for formålet og fremhevet at dette ikke var en ”snobbe-klubb”, men et møtested for folk som liker å nyte en sigar. Fortalte litt om seg selv og sin egen sigarbakgrunn, noe også de andre deltakerne gjorde. Morten ble også valgt til møteleder.

2.     Navnevalg

Rogaland Cigar Forum ble vedtatt ved håndsopprekning. Litt innvendinger mot logo’ens utseende med tanke på sigarens lengde og logo’ens innramming. Også forslag om årstall for stiftelsen på nedre del. John ser på dette.

3.     Lover og forskrifter

Morten leste gjennom foreslåtte lover og forskrifter. Eventuelle motsigelser ble tatt underveis, og votert før man gikk videre.

ENDRINGER:

      §10 det tilføyes at æresmedlemmer har samme rettigheter og plikter, også ad. ekslusjon, som andre medlemmer

      §11a fra 1.februar til 1.mars ad forslag til styret før generalforsamling

      §11a fra at det ikke skal være en eventuelt post, til at det skal være en tidsbegrenset eventuelt post på agendaen

      §13 ingen eventuelt post ved ekstraordinære generalforsamlinger

      §14a stryker første setning som unødvendig

      §15 formann endres til leder

      §17 styret undersøker ad revisor, foreløpig ingen endring

De foreslåtte lover og forskrifter ble vedtatt med de endringer som er anført i protokollen.

4.     Valg

Valprosessen ble ledet av John. På forhånd var Lars og Steinar gitt mandat til å sette opp et forslag til styre.

President

Morten Aanonsen

Visepresident

John Andreassen

Sekretær

Steinar Knudsen

Kasserer

Christian Grødeland

Styremedlem

Anne Mette Moland

Styremedlem

Kåre Rosseland

1. varamedlem

Rita Leschbrandt

2. varamedlem

Nanco Hogstad


Alle ble valgt ved akklamasjon.

5.     Klubblokaler

Presidenten orienterte om de forarbeider og møtene som har funnet sted. Foreløpig står det mellom tilbud fra Quality Hotel Residence og sammenslutningen ”Herlige Stavanger”. Styret jobber videre med saken.

6.     Smokers Night 2000

Presidenten orienterte om forarbeidet og innholdet i ”Smokers Night”.

  Stiftelsesmøte ble avsluttet med middag og cigarer i restauranten.

Info

Rogaland Cigar Forum                              Kontonr. 1503.07.69020
c/o Egon Rasmussen                                Vipps: 504588
Lyngholen 12
4324 Sandnes                                      
                                         

                        Besøk vår gamle side her